پس از شرکت در هر کارگاه، وبینار یا دوره آموزشی بینا

می توانید گواهینامه حضور خود را به صورت آنلاین دریافت کنید

گواهینامه خود را دریافت کنید

وبینار و کارگاه

طراحی سایت

گواهینامه کارگاه و وبینار آموزشی

آموزش تخصص

طراحی سایت
گواهینامه دوره آموزشی

اگر میخواهید مطالب کارگاه چگونه بیشتر بفروشیم را مرور کنید، کلیک کنید

مطالب این کارگاه با توجه به موضوع های مطرح شده به ده بخش تقسیم شده است تا دسترسی به هر موضوع به سادگی انجام شود. به تفکیک هر بخش می توانید به آن دسترسی داشته باشید. اگر در کارگاه آموزشی شرکت کرده اید، می توانید گواهینامه آموزشی خود را دریافت کنید.

فروش

برخی از وبینارهای بینا

کسب و کار مجازی
فروشگاه آنلاین
دیجیتال مارکتینگ

آخرین اخبار و مقالات