کنترل فرآیند

همه چیز را بسپارید به کنترل فرایند وب سایت.
خودش همه را شمارش می کند، جمع می کند و محاسبه می کند.
ساعت شروع و پایان را وارد کنید و بعد هر آنچه که از فرایند می خواهید، کنترل شده تحویل بگیرید.
با اتوماسیون کنترل فرایند، تمرکز خود را بر روی مسائل دیگر بگذارید.

کنترل فرایند چطور کار می کند؟

در برنامه ی کنترل فرایند، تمام مراحل یک فرایند را می توانید زیر نظر بگیرید. شروع فرایند را استارت میزنید. در هر مرحله از آن، اگر موضوعی به آن اضافه می شود، آن را ذکر می کنید. در پایان هم همه عوامل را محاسبه شده تحویل بگیرید. مواد مصرفی، زمان صرف شده، اپراتور و…
این همان چیزی است که به کار شما می آید.

نمونه کارهای بینا

با کنترل فرایند

برای دریافت مشاوره، شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

محصولات و خدمات طراحی سایت