یک موقعیت بهتر

چت آنلاین، موقعیتی است که انفورماتیک بینا برای تبدیل کاربر یا مراجعه کننده به مشتری، فراهم کرده است. این امکان به شما اجازه می هد به صورت آنلاین و در لحظه با کاربر خود صحبت کنید و دلیل مراجعه او به سایت خود را کشف و نیاز او را برطرف کنید.
سیستم چت آنلاین یک موقعیت راحت تر و یک ارتباط رو در رو را هم برای شما و هم برای کاربر فراهم می کند.

طراحی سایت

همین الان شروع کنید

درخواست بررسی سایت