مدیریت پروژه آنلاین | Project

مدیریت پروژه یک فرایند است در جهت حفظ جریان یک پروژه برای رسیدن به یک تعادل اقتصادی موجه.این فرایند بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین مسیر اجرای پروژه از تکنیک های خاص خود در اننجام این امر کمک می گیرد.

در واقع کنترل پروژه یعنی اجرای دقیق و کامل برنامه های از قبل تدوین شده برای پروژه به طوری که پس از پایان پروژه بتوان آن را در نزدیک ترین مسیر به مسیر اولیه آن نگه داشت.

در مدیریت پروژه، تمام جزئیات برای شما ثبت می شود. جزئیاتی نظیر:

 • نوع فعالیت انجام شده
 • فرد انجام دهنده فعالیت
 • واحد انجام دهنده
 • تاریخ انجام فعالیت
 • مدت زمان انجام فعالیت
 • پروژه های در حال اجرا
 • پروژه های در حال مذاکره
 • پروژه های سرنخ
 • تاریخ ایجاد پروژه
 • تاریخ سررسید پروژه
 • نمودار پیشرفت کار
 • آخرین ویرایش و به روز رسانی
 • و…

همگی در پلتفرم کنترل پروژه آنلاین شما پیاده سازی می شوند.

کنترل پروژه

نمونه کارهای بینا

با اتوماسیون کنترل پروژه

برای دریافت مشاوره، شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

محصولات و خدمات طراحی سایت