خوشحالیم که این جلسه را نیز با موفقیت به پایان رساندیم.
خواهشمندیم بینا را در جهت ارائه خدمات بهتر راهنمایی کنید.

نظرسنجی جلسه
شیوه اطلاع رسانی جلسه چگونه بود؟ *
نحوه ی رسیدگی و پیگیری امور در حین جلسه چگونه بود؟ *
به جلسه برگزار شده با مشاورین انفورماتیک بینا چه امتیازی می دهید؟ *