آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان

دوشنبه 3 آذر ماه 1399

موضوع جلسه: ادبیات کهن

مدرس : خانم فروغ الزمان جمالی

ساعت جلسه: 16 لغایت 18:30

توجه: اگر با تلفن همراه وارد می شوید، پس از وارد کردن نام کاربری، کیبورد خود را بر روی زبان انگلیسی قرار دهید و پس از آن کد دسترسی را وارد فرمایید.


این نوشته منتشر شده در می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.